1. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MiastaMikołowa dla terenu przy ul. Buczka

2. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MiastaMikołowa – Borowa Wieś przy ul. Oświęcimskiej

3. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MiastaMikołowa – Borowa Wieś przy ul. Piaskowej

4. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MiastaMikołowa – Paniowy przy ul. Mokierskiej i Zagrodowej

5. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MiastaMikołowa – Paniowy przy ul. Krętej – część I

6. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MiastaMikołowa – Paniowy przy ul. 15 Grudnia i Krętej

7. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MiastaMikołowa dla terenu Reta, Reta Śmiłowicka w rejonie ul. RetaŚmiłowicka I

8. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MiastaMikołowa dla terenu Reta, Reta Śmiłowicka w rejonie ul. RetaŚmiłowicka II

9. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MiastaMikołowa dla terenu przy ul. Matejki

10. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MiastaMikołowa – Centrum przy ul. Młyńskiej

11. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miastaMikołów, określonego jako Gniotek

12. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dlaobszaru położonego przy ul. Sosnowej

13. Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego miasta Mikołowa” dla terenów: pomiędzy ul.Przyjaciół i ul. Młyńską, przy ul. Rybnickiej, przy ul. JózefaElsnera, przy ul. Piaskowej, przy ul. Mieczysława Dzieńdziela.

14. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dlaobszaru położonego przy ul. Sosnowej