PN 1/2018 Wykonanie placu zabaw dla małych dzieci na Małych Plantach w Mikołowie – Dziecięcy Park Centrum „Radosne Planty”