PN 70/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz STWiORB wraz z kosztorysem inwestorskim dla kamienicy Jana Pawła II 4 wraz z oficyną i zagospodarowaniem podwórza - dokumentacja na remont i przebudowę.