PN 30/2017 Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów – wymiana istniejących oprawenergochłonnych oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED.