Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi ul. Reta Śmiłowicka w Mikołowie na odcinku od ul. Gliwickiej do granicy posesji 5A przy ul. Reta Śmiłowicka

Ogłoszenie nr 66083 - 2017 z dnia 2017-04-13 r.