PN 15/2017 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej przy ul. Kochanowskiego w Mikołowie wraz z wykonaniem nowej zatoki postojowej i przebudowy chodnika.