Wnioski, postulaty i zapytania z dnia 20 września 2016