Wnioski, postulaty i zapytania z dnia 21 czerwca 2016