Wnioski, postulaty i zapytania z dnia 17 maja 2016