Wnioski, postulaty i zapytania z posiedzenia 26 stycznia 2016 roku