Wnioski, postulaty i zapytania z dnia 15 grudnia 2015