Wnioski, postulaty i zapytania z dnia 23 listopada 2015