WNIOSKI, POSTULATY I ZAPYTANIA z posiedzenia Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych, które odbyło się dnia 20 października2015 roku - Protokół Nr 10/2015.