Wnioski, postulaty i zapytania z posiedzenia 18 sierpnia 2015 roku