Interpelacja radnej Ewy Chmielorz dotycząca interwencji w sprawie wycinki drzew i suchych nadłamanych gałęzi drzewostanu przy ul. Górnej i. ul. Wojska Polskiego