Interpelacja radnego Krzysztofa Rogalskiego w sprawie wykonania wodociągu na ul. Solnej