Protokół nr XXIX/29/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku