PROTOKÓŁ NR XIII/13/2015 z dnia 27 października 2015 roku