Uchwała XXXVII/727/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2018

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwały:
- nr XXXVIII/728/2018 z dnia 23.01.2018 r.
- nr XXXIX/742/2018 z dnia 20.02.2018 r.
- nr XL/751/2018 z dnia 20.03.2018 r.
- nr XLII/765/2018 z dnia 24.04.2018 r.
- nr XLIII/777/2018 z dnia 22.05.2018 r.
- nr XLIV/791/2018 z dnia 18.06.2018 r.
- nr XLV/806/2018 z dnia 28.08.2018 r.
- nr XLVI/822/2018 z dnia 18.09.2018 r.
- nr XLVII/831/2018 z dnia 16.10.2018 r.
- nr I/4/2018 z dnia 20.11.2018 r.
- nr III/25/2018 z dnia 18.12.2018 r.