Uchwała XXXVII/720/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przy ul. Sosnowej