Uchwała nr XXV/555/2016 z dnia 16.12.2016 w sprawie finansowego wsparcia Policji w 2017 r.