Uchwała nr XXIV/540/2016 z dnia 22.11.2016 w sprawie uchylenia uchwały XI/194/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 września 2011 r.w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej będącej częścią inwestycji polegającej na budowie przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej ze środków budżetu miasta Mikołowa

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę nr XXV/564/2016 z dnia 16.12.2016 r.