Uchwała nr XXIII/525/2016 z dnia 25.10.2016 w sprawie przeznaczenia do zbycia działek położonych w Mikołowie, obręb Śmiłowice