Uchwała nr XXIII/520/2016 z dnia 25.10.2016 w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/133/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr IV/40/2019 z dnia 22.01.2019 r.