Uchwała nr XXII/505/2016 z dnia 27.09.2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok