Uchwała nr XXI/501/2016 z dnia 30.08.2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwały:
- nr XXIV/548/2016 z dnia 22.11.2016 r.
- nr XXVII/595/2017 z dnia 21.03.2017 r.

- nr XLV/817/2018 z dnia 28.08.2018 r.

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr IV/43/2019 z dnia 22.01.2019 r.