Uchwała nr XXI/500/2016 z dnia 30.08.2016 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie i nadania jej statutu

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwały:
- nr XXIV/547/2016 z dnia 22.11.2016 r.
- nr XXV/569/2016 z dnia 16.12.2016 r.
- nr IV/43/2019 z dnia 22.01.2019 r.
- nr XVIII/189/2019 z dnia 17.12.2019 r.
- nr XXXIII/305/2020 z dnia 24.11.2020 r.