Uchwała nr XX/483/2016 z dnia 28.06.2016 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji nr 8 Rewizyjnej Rady Miejskiej Mikołowa