Uchwała nr XX/475/2016 z dnia 28.06.2016 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Mikołowie