Uchwała nr XX/472/2016 z dnia 28.06.2016 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołów

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XL/757/2018 z dnia 20.03.2018 r.