Uchwała nr XIX/458/2016 z dnia 24.05.2016 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu