Uchwała nr XIX/456/2016 z dnia 24.05.2016 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy nieruchomości