Uchwała nr XIX/453/2016 z dnia 24.05.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu