Uchwała nr XVIII/446/2016 z dnia 26.04.2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu przy ul. Matejki