Uchwała nr XVIII/443/2016 z dnia 26.04.2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa - Paniowyprzy ul. 15 Grudnia i Krętej