Uchwała nr XVII/401/2016 z dnia 15.03.2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwały:
- nr XXI/489/2016 z dnia 30.08.2016 r.
- nr XXXII/651/2017 z dnia 27.06.2017 r.
- nr XLV/813/2018 z dnia 28.08.2018 r.

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXII/219/2020 z dnia 7.04.2020 r.