Uchwała nr XVII/390/2016 z dnia 15.03.2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok