Uchwała nr XVI/386/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Bolesława Śmiałego