Uchwała nr XIV/339/2015 z dnia 24.11.2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Bujaków przy ul. Akacjowej-Cyprysów-Korfantego