Uchwała nr XIII/306/2015 z dnia 27.10.2015 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łaziska Górne a Gminą Mikołów na organizowanie przez Gminę Łaziska Górne publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na linii: „N Łaziska”