Uchwała nr XII/283/2015 z dnia 29.09.2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu przy ul. Piaskowej