Uchwała nr XI/254/2015 z dnia 25.08.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa