Ogłoszenie o przeznaczeniu do zawarcia umowy użyczenia nieruchomości gminnych