Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1702/134/23 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Wojciecha Korfantego w Mikołowie ul. Wolności 27