Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - Listopad 2017 (XI.2017/24)