Program Czyste Powietrze 3.0

W dniu 3 stycznia 2023 r. wprowadzono nowe zmiany w programie m. in.:

  • zwiększenie progów dochodowych przy podstawowym dofinansowaniu do 135 tys. zł, w przypadku podwyższonego dofinansowania ta kwota zależy od wielkości gospodarstwa domowego: wieloosobowe 1894 zł i jednoosobowe 2651 zł
  • zwiększenie dofinansowania aż do 66 tys. zł w przypadku dofinansowania podstawowego, do 99 tys. zł w przypadku dofinansowania podwyższonego oraz do 135 tys. zł w przypadku najwyższego stopnia dofinansowania
  • możliwość rozszerzenia wniosku o termomodernizację budynku w przypadku, gdy wcześniej dotyczył on tylko i wyłącznie wymiany źródła ciepła.

Warunkami otrzymania najwyższych kwot będzie:

  • przeprowadzenie audytu energetycznego,
  • przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji co oznacza, że za taką uznaje się zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok) lub o minimum 40%
  • zrealizowany zostanie w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego z w/w wskaźników.

Koszt przeprowadzenia audytu energetycznego stanowić będzie dodatkowe dofinansowanie 1200 zł (o tyle wzrasta kwota dofinansowania).

Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Dotacja w ramach Programu będzie udzielana w odniesieniu do kosztów netto.

Modyfikacja ścieżki bankowej programu (beneficjent będzie mógł otrzymać kredyt bankowy z dofinansowaniem na częściową spłatę tego zobowiązania na inwestycje, które zostały rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku).

Uwaga!
W przypadku wymiany źródła ciepła na kocioł na pellet lub kocioł zgazowujący drewno (o podstawowym standardzie) złożenie wniosku, zakup oraz montaż musi nastąpić do 30 czerwca 2023 r.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć:

na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" - 03.01.2023 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (wfosigw.katowice.pl)

lub w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Mikołów, ul. św. Wojciecha 14 lub pod numerem telefonu (32) 32 48 493 lub (32) 32 48 473.