Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - Październik 2017 (X.2017/23)