Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 14.03.2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wydobywanie węgla kamiennego ze złóż "Łaziska" i "Bolesław Śmiały"