Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że w marcu odbędą się posiedzenia następujących Komisji Rady Miejskiej Mikołowa:

  • nr 6 ds. Społecznych - 13 marca 2023 r., godz. 16:00
  • nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji - 13 marca 2023 r., godz. 17:00
  • nr 5 ds. Ochrony Środowiska - 14 marca 2023 r., godz. 15:30
  • nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej - 14 marca 2023 r., godz. 16:30
  • nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji - 15 marca 2023 r., godz. 16:00
  • nr 1 ds. Samorządu - 15 marca 2023 r., godz. 17:30 - wyjątkowo posiedzenie odbędzie się w siedzibie Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie przy ul. K. Prusa 7 (temat wiodący sesji: bezpieczeństwo)
  • nr 4 ds. Rozwoju Miasta - 16 marca 2023 r., godz. 16:00
  • nr 2 ds. Budżetu - 20 marca 2023 r., godz. 16:00
  • nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji - 20 marca 2023 r., godz. 17:00
  • nr 10 ds. Szkód Górniczych - 27 marca 2023 r., godz. 13:00

Obrady odbędą się w Biurze Rady Miejskiej.