Uchwała nr IX/168/2015 z dnia 26.05.2015 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych oraz określenia przebiegu tych dróg